Gỗ ở châu Phi: nhu cầu sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn nguồn cung


Trong các sản phẩm đồ gỗ công nghiệp, nhu cầu giấy, sản phẩm đánh bóng hàng hóa và tấm gỗ ở châu Phi tăng nhanh hơn so với nhu cầu. Nhu cầu lâm sản châu Phi đặc biệt tăng mạnh trong nhiều năm qua, khi kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ. Xu hướng này sẽ và đang còn tiếp diễn.

 

hóa và tấm gỗ ở châu Phi tăng nhanh hơn so với nhu cầu. Nhu cầu lâm sản châu Phi đặc biệt tăng mạnh trong nhiều năm qua, khi kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ. Xu hướng này sẽ còn tiếp diễn.. Tăng trưởng nhu cầu 2,6% mỗi năm có thể không phải đặc biệt cao, tuy nhiên nếu so với mức cung gỗ trì trệ ở châu Phi thì bức tranh thị trường gỗ của châu lục này bắt đầu đáng báo động.

 

thỏa nguyện. Cứ “Đồ gỗ nội thất” vì nhà làm ruộng, kinh tế khó khăn nên mỗi năm, gia đình dành ra được ít vốn, tôi lại đi mua hàng trăm cây gỗ lim Lào nhập khẩu gom lại. Sau nhiều năm, tôi đã có đủ gỗ để dựng ngôi nhà 180m2, tính ra cũng gần vài tỷ đồng”.

Kiến trúc của ngôi nhà đồ gỗ, khang trang hay k

 

thỏa nguyện. Cứ “Đồ gỗ nội thất” vì nhà làm ruộng, kinh tế khó khăn nên mỗi năm, gia đình dành ra được ít vốn, tôi lại đi mua hàng trăm cây gỗ lim Lào nhập khẩu gom lại. Sau nhiều năm, tôi đã có đủ gỗ để dựng ngôi nhà 180m2, tính ra cũng gần vài tỷ đồng”.

Kiến trúc của ngôi nhà đồ gỗ, khang trang hay k

 

Các nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) và Liên minh châu Âu mới thỏa nguyện. Cứ “Đồ gỗ nội thất” vì nhà làm ruộng, kinh tế khó khăn nên mỗi năm, gia đình dành ra được ít vốn, tôi lại đi mua hàng trăm cây gỗ lim Lào nhập khẩu gom lại. Sau nhiều năm, tôi đã có đủ gỗ để dựng ngôi nhà 180m2, tính ra cũng gần vài tỷ đồng”.

Kiến trúc của ngôi nhà đồ gỗ, khang trang hay kana và Nigeria cũng cho thấy giá tăng mạnh.

Tin tuc noi bat